enarzh-TWfrdeptes

TransLogistica 哈萨克斯坦 2023

TransLogistica 哈萨克斯坦
From October 04, 2023 until October 06, 2023
(请在参加前仔细检查以下官方网站上的日期和地点。)
分类: 物流与运输

TransLogistica 哈萨克斯坦 - 展览

TransLogistica 哈萨克斯坦在 86 年展示了来自阿塞拜疆和白俄罗斯的 2021 家公司。

点击数:763

注册并获取门票

您应该在 TransLogistica 哈萨克斯坦的官方网站上注册。
确保仔细检查日期和地址。

场地地图及周边酒店

阿拉木图 - 哈萨克斯坦阿塔肯特国际展览中心 阿拉木图 - 哈萨克斯坦阿塔肯特国际展览中心


注释

800 剩余字符